​מכסה 1203 - אגוזי אדמה לסוחרים, נגמרה המכסה לוותיקים