מכסה חדשה לחלוקה - אננס קלוף, חתוך ומצונן (פרט מכס 0804301000/1) מפנמה (מכסה מספר 9677)

כמות לחלוקה - 1000 טון

שיטת חלוקה - כל הקודם זוכה בכפוף לשטר מטען ובהתאם לאישור השירותים להגנת הצומח ולביקורת

כמות מקסימלית ליבואן - 100 טון

תוקף הרישיונות 31.12.2020