​במידה שהכמות לחלוקה בהיקף 1,000 טון תסתיים לפני חג הפסח והמחיר ימשיך להיות גבוה, המשרד יגדיל את כמות המכסה באופן אוטומטי