​​

 

 

חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytim.aspxחלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדן
הודעה לכלל היבואניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tokefrishyonot.aspxהודעה לכלל היבואנים
פתיחת מכסת יבוא מלפפון בפטור ממכס מירדן - מספר מכסה 7012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/melafefon.aspxפתיחת מכסת יבוא מלפפון בפטור ממכס מירדן - מספר מכסה 7012
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuh_markusur.aspxתפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסה
חלוקת מכסת אגס מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8087https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agasimeropa.aspxחלוקת מכסת אגס מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8087
שום מאירופה, מכסה מס' 7040 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/shoumvebazal.aspxשום מאירופה, מכסה מס' 7040 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסה
חמצה מקנדה, מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himzakanada.aspxחמצה מקנדה, מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuaharhav.aspxתפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 - נגמרה המכסה
חלוקת יתרות ממכסות בביקוש גבוהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/halukabbikyshgavoh.aspxחלוקת יתרות ממכסות בביקוש גבוה
מכסה חדשה לחלוקה - אננס קלוף, חתוך ומצונן מפנמהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/ananas.aspxמכסה חדשה לחלוקה - אננס קלוף, חתוך ומצונן מפנמה
הודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות ממכסות תפוח עץ-8085, אגס-8087 ובצל-7039 מאירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot_eyropa.aspxהודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות ממכסות תפוח עץ-8085, אגס-8087 ובצל-7039 מאירופה
הודעה בענין מכסות מהאיחוד האירופי: תפוח עץ - 8085, בצל - 7039 ואגס - 8087https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/moda09072020.aspxהודעה בענין מכסות מהאיחוד האירופי: תפוח עץ - 8085, בצל - 7039 ואגס - 8087
תפוח עץ מאירופה, מכסה מס' 8085 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot.aspxתפוח עץ מאירופה, מכסה מס' 8085 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסה
בקשה למידע לצורך בחינת חלוקת מכסת תפוח אדמה באריזות שמשקלן עולה על 750 ק"ג (מכסת WTO 7023)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhadama.aspxבקשה למידע לצורך בחינת חלוקת מכסת תפוח אדמה באריזות שמשקלן עולה על 750 ק"ג (מכסת WTO 7023)
הבהרה לשיטת חלוקת יתרות ממכסות 8087-אגס אירופה, 7039-בצל אירופה ו- 8085-תפוח עץ אירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/havhara.aspxהבהרה לשיטת חלוקת יתרות ממכסות 8087-אגס אירופה, 7039-בצל אירופה ו- 8085-תפוח עץ אירופה
כוספת סויה, מכסה מס' 2305 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/kosfatsoya.aspxכוספת סויה, מכסה מס' 2305 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 ואגסים מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhim819.aspxתפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 ואגסים מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות ליבוא צימוקים, מספר מכסה 9619 - WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zimukim800-9619.aspxחלוקת רישיונות ליבוא צימוקים, מספר מכסה 9619 - WTO
חמצה ממרקוסור, מכסה מס' 7144 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himza7144.aspxחמצה ממרקוסור, מכסה מס' 7144 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים - מכסה 2073 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytim500ton.aspxחלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים - מכסה 2073 WTO
נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים - משבר קורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/nohalbeyzimkorona.aspxנוהל רשת בטחון ליבוא ביצים - משבר קורונה
הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראלייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/harahattokef.aspxהארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים
הסתיימה מכסה מס' 9619 - צימוקים WTO ומכסה מס' 9850 - תפוח עץ מקנדהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/end_michsot.aspxהסתיימה מכסה מס' 9619 - צימוקים WTO ומכסה מס' 9850 - תפוח עץ מקנדה
טיוטת נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים – משבר הקורונה - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/eggs_impirt_draft.aspxטיוטת נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים – משבר הקורונה - להערות הציבור
הארכת תוקף רישיונות בצל מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/bazal16042020.aspxהארכת תוקף רישיונות בצל מכסה 7025 WTO