משרד החקלאות ופיתוח הכפר שוקל מתן תמיכה ליבואני ביצים בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור
בביצים ועל רקע משבר הקורונה.

ניתן להעביר הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד לתאריך 05.05.2020 בשעה 18:00 למייל yevu@moag.gov.il.


טיוטת נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים – משבר הקורונה - להערות הציבור

 

 

הודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirey_agvania.aspxהודעה ליבואן הוספת בדיקות מעבדה ביבוא זרעי עגבנייה ופלפל
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות