משרד החקלאות ופיתוח הכפר שוקל מתן תמיכה ליבואני ביצים מאוקראינה, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2, לאור מחסור אפשרי בביצים בחג הפסח התש"ף על רקע משבר הקורונה.
ניתן להעביר הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד לתאריך 30.03.2020 yevu@moag.gov.il.


טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונה