משרד החקלאות ופיתוח הכפר שוקל מתן תמיכה ליבואני ביצים למאכל בהיטס לקראת חג הפסח תש"פ והתקופה שאחריו, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2, לאור מחסור אפשרי בביצים בתקופה זו, רקע משבר הקורונה.
ניתן להעביר הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד לתאריך 05.04.2020 בשעה 20:00 למייל yevu@moag.gov.il.