הבהרה לשיטת חלוקת יתרות ממכסות 8087-אגס אירופה, 7039-בצל אירופה ו- 8085-תפוח עץ אירופה

כל הבקשות שיתקבלו בתאריך 05.07.2020, ההתייחסות אליהם תהיה זהה, כאילו והגיעו באותה העת וללא קשר לשעת ההגעה.

במידה ותישאר יתרת כמות לחלוקה במכסות הנ"ל, תתקיים חלוקה יומית כפי שמופיע לעיל ועד לסיום כמות המכסה לחלוקה.