משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פתיחת מכסת יבוא של מלפפונים בפטור ממכס מירדן.

הנימוקים להחלטה:

לאור מספר ימים חמים ברצף וטמפרטורה גבוה מהרגיל, אנו עדים לפגיעה ביבול המקומי של מלפפונים וכתוצאה מכך למחסור בשוק המקומי ועליית מחירים מהירה שהגיעה ל- 11.6 ₪ לק"ג (מחיר סיטונאי), ולאחר התייעצות שקיים משרד החקלאות עם מועצת הצמחים ומגדלי המלפפונים בישראל, הוחלט לפתוח מכסה של 1,000 טון מירדן בפטור ממכס עד ליום שלישי ה- 15.9.2020.

זכאות לרישיון יבוא בפטור הינה בתנאי שהיבואן יחייב את הרשתות הקמעוניות והמוכרים, לציין את מקור ארץ היבוא "ירדן" וזאת ע"י הפרדה באמצעים פשוטים ובעלות מזערית שתיצור שקיפות ותאפשר לצרכן הישראלי לבחור ולהעדיף תוצרת חקלאית מקומית.