יובהר כי שארית המכסה עד כמות של 4,000 טון בסה"כ, תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ועפ"י ההודעה הקודמת