בהמשך להודעה שפורסמה ביום 9.7.2020 בנוגע למכסות מהאיחוד האירופי (תפוח עץ, אגס ובצל), לאחר בחינת המסמכים שמתבקשים מבקשי המכסות להגיש, נבקש לפרסם הודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות המכסות (המחליפה את ההודעה בדבר שיטת חלוקת יתרות המכסות שפורסמה ביום 22.6.2020):

8087 -  אגסים אירופה

8085 -  תפוח עץ אירופה

7039 -  בצל אירופה

הצגת שטר מטען בסטטוס "Shipped on board" החל מתאריך 5.7.2020 ועד ליום זה 12.7.2020 (כולל)

בצירוף אישור מחברת הספנות הכולל תאריך עזיבת האנייה את הנמל בדרכה לישראל (עם מספר המכולה המופיע בשטר המטען), החל מתאריך 5.7.2020 ועד ליום זה 12.7.2020 (כולל). 

כל הבקשות שיוגשו בין התאריכים 12.7.2020 ועד ל 14.7.2020 (כולל) - ייחשבו כולן כאילו הוגשו באותו תאריך.

במכסות אגסים ותפוח עץ הכמות המקסימלית לרישיון הינה 22 טון.

במכסת בצל יחולקו עד 28 טון ליבואן.

יבואן בודד לא יהיה זכאי לרישיונות מיתרת המכסה מכמות שתעלה על 22 טון/28 טון בהתאמה.