נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים - משבר קורונה 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם בזאת נוהל מתן תמיכה ליבואני ביצים בהתאם להוראת תכ"מ 6.2,

לאור מחסור בביצים ועל רקע משבר הקורונה.