חלוקת מכסה ליבוא שקדים קלופים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מס' 8021

הכמות לחלוקה תהה בהיקף של 700 טון, בשיטת כל הקודם זוכה, על פי הפירוט הבא:

 • המכסה תחולק בשיטה של 1:1 (מכולה פטורה ממכס כנגד הצהרת יבוא בסטטוס הותר במכס מלא של מכולה בהתאם  למדינת המקור שממנה יובא השקד). 
 • הצהרות יבוא במכס מלא שהותרו החל מה 01/01/2020.
 • עד 40 טון לרישיון.
 • עד רישיון אחד ליום.
 • יבואן בודד לא יהיה זכאי לכמות העולה על 200 טון מהכמות המחולקת בחלוקה זו.
 • יבואן שמקבל רישיון כמשווק לא יהיה זכאי לקבל רישיון לתעשייה ולהיפך.

על היבואן לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020

בקשות יש להגיד באמצעות מערכת מסלול את הבקשות יש להגיש בטופס המקוון במערכת מסלו"ל

ניתן להגיש את הבקשות החל מיום רביעי ה- 15/01/2019.

כמות מכסת שקדים לתעשייה תפורסם בהמשך. 

 

חלוקת מכסה ליבוא שקדים בקליפה ממדינות WTO - מכסה מס' 8022

הכמות לחלוקה תהה בהיקף של 150 טון, בשיטת כל הקודם זוכה, על פי הפירוט הבא:

 • המכסה תחולק בשיטה של 1:1 (מכולה פטורה ממכס כנגד הצהרת יבוא בסטטוס הותר במכס מלא של מכולה בהתאם למדינת המקור שממנה יובא השקד). 
 • הצהרות יבוא במכס מלא שהותרו החל מה 01/01/2020.
 • עד 20 טון לרישיון.
 • עד רישיון אחד ליום.
 • יבואן בודד לא יהיה זכאי לכמות העולה על 100 טון מהכמות המחולקת בחלוקה זו.

על היבואן לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020

בקשות יש להגיד באמצעות מערכת מסלול את הבקשות יש להגיש בטופס המקוון במערכת מסלו"ל

ניתן להגיש את הבקשות החל מיום רביעי ה- 15/01/2019.