משרד חקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה בפרט מכס 2304000000/4, מספר מכסה 2305 מפרגאווי-מרקוסור בכמות  של 2,500 טון.

הרישיונות יחולקו לזכאים העומדים בתנאי הסף על-פי נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020 בשיטת "כל הקודם זוכה".

לא יינתן יותר מרישיון אחד לחודש ליבואן ועד 500 טון לרישיון. 

את הבקשות ניתן להגיש החל מ- 05/04/2020 בטופס מקוון במערכת מסלול.

שיטת החלוקה לרישיונות יבוא ממכסה זו תתבצע כנגד שטר מטען בבונדד או בים או כנגד הוכחת יבוא בשנים 2019 - 2020 של מספוא בכמות המבוקשת.