משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO

המכסה תחולק לתעשיית הזיתים עפ"י חלקה היחסי של כל תעשייה.

לבקשות יש לצרף אישור רו"ח על כמות הזיתים שעובדה במפעל בשנים 2018 ו-2019, כל שנה בנפרד.

כמו כן יש להגיש הצרופות הנדרשות עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 13.02.2020 במערכת מסלול.

 

משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשייה בפרט המכס 0802129000/5 - מכסה 8021 WTO

המכסה תחולק לתעשיית השקדים עפ"י חלקה היחסי של כל תעשייה.

לבקשות יש לצרף אישור רו"ח על כמות השקדים שעובדה במפעל בשנים 2018 ו-2019, כל שנה בנפרד. בנוסף יש לפרט את החלוקה על פי המוצר הסופי של השקד (שקדים פרוסים, שקדים מסוכרים וכד'). כמו כן יש להגיש הצרופות הנדרשות עפ"י נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2020.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 13.02.2020 במערכת מסלול.