​תפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 - נגמרה המכסה

אגסים מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה