​מכסה מס' 819 - תפוחים מארצות הברית, נגמרה המכסה לוותיקים