היום, 14.9.20, אשרה ועדת חוקה, חוק ומשפט את צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף – 2020, אשר יאריך את תוקפם של אישורים רגולטוריים אשר נתנו בין יום 1.7.20 ליום 30.11.20.
בכוונת משרד הכלכלה והתעשייה להביא לאישור ועדת חוק, חוקה ומשפט מחר, יום 15.9.20, בשעה 12:30, אשר צו הארכת תקופות (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון התוספת השלישית לחוק), התש"ף – 2020, אשר יחריג את רשיונות היבוא בפטור ממכס המחולקים על ידי משרד הכלכלה ומשרד החקלאות מתחולת הצו המקורי, כך שרשיונות אלה לא יוארכו באופן אוטומטי.
לידיעתכם