עד להודעה חדשה, רף פתיחת היבוא הפטור ממכס ממדינות WTO ומירדן כפי שנקבע בשנת 2019, יהיה באופן אוטומטי גם בשנת 2020.

לינק לנוהל משנה שעברה:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Documents/nispah_a_lanohal_yarden2019.pdf

פרסום המודעה משנה שעברה:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/michsot_yarden.aspx