משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO

כמות נוספת של 500 טון תחולק למי שיתחייב לנצל את הכמות עד לתאריך 31/08/2020. 

נכון לעכשיו, תוקף הרישיונות עד ל16/06/2020 והם יוארכו בהתאם להארכת הצו.

בקשות ניתן להגיש עד לתאריך 17.05.2020 במערכת מסלול