דוח ניצול מכסות 2020

​​להלן עדכונים לנוהל:

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 26.02.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot26022020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 26.02.2020
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 09.02.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot09022020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 09.02.2020
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 21.01.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot20012020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 21.01.2020