דוח ניצול מכסות 2020

​​להלן עדכונים לנוהל:

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 11.11.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dochnizoulmichsot111120.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 11.11.2020
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 15.10.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot151020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 15.10.2020
דו"ח ניצול מכסות לשנת 2020 נכון ליום 02.09.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizul02092020.aspxדו"ח ניצול מכסות לשנת 2020 נכון ליום 02.09.2020
דו"ח ניצול מכסות לשנת 2020 נכון ליום 30.07.2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dounizul30072020.aspxדו"ח ניצול מכסות לשנת 2020 נכון ליום 30.07.2020
דו"ח ניצול מכסות לשנת 2020 נכון ליום 22.06.2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnichul21062020.aspxדו"ח ניצול מכסות לשנת 2020 נכון ליום 22.06.2020
פרסום יתרת חלוקת ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 יפורסם בהמשךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/nizulmichsot15062020.aspxפרסום יתרת חלוקת ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 יפורסם בהמשך
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 04.05.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/nizykmichsot04052020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 04.05.2020
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 26.02.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot26022020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 26.02.2020
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 09.02.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot09022020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 09.02.2020
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 21.01.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot20012020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 21.01.2020