דוח ניצול מכסות 2020

דו"ח ניצול מכסות לשנת 2020, נכון ליום 22.06.2020

דו"ח ניצול מכסות יבוא מהווה הערכה בלבד ואין להסתמך עליו.​


להלן שיטת חלוקת יתרות מהמכסות הבאות :

8087 - אגסים אירופה

7039 - בצל אירופה

8085 - תפוח עץ אירופה

הצגת שטר מטען - "Shipped on board" מתאריך 05.07.2020

המכסות תחולקנה בשיטת כל הקודם זוכה

בקשות ניתן להגיש החל מתאריך 05.07.2020

במכסות אגסים ותפוח עץ מאירופה הכמות המקסימלית לרישיון הינה 22 טון. יבואן בודד לא יהיה זכאי לרישיונות מיתרת המכסה מכמות שתעלה על 44 טון

במכסת בצל יחולקו עד 28 טון ליבואן