דוח ניצול מכסות 2020

דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 15.10.2020

דו"ח ניצול מכסות יבוא מהווה הערכה בלבד ואין להסתמך עליו.