דוח ניצול מכסות 2020

דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 26.02.2020

דו"ח ניצול מכסות יבוא מהווה הערכה בלבד ואין להסתמך עליו.​