נוהל מכסות יבוא 2020

​מכסה 9851 תפוח עץ מקנדה - כמות במכסה 800 טון (במקום 400 טון כפי שנכתב בנספח א' לנוהל)