הרינו להודיע על חלוקת 2 מכסות יבוא חדשות לשנת 2021: מכסה מס' 8029 - צנובר מטורקיה ומכסה מס' 8034 מקדמיה מהאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/michsothadashot.aspxהרינו להודיע על חלוקת 2 מכסות יבוא חדשות לשנת 2021: מכסה מס' 8029 - צנובר מטורקיה ומכסה מס' 8034 מקדמיה מהאיחוד האירופי