צנובר מטורקיה, מכסה מס' 8029 פרט מכס 0802909900/2

כמות לחלוקה - 50 טון.

שיטת חלוקה - כל הקודם זוכה בהתאם לאישור השירותים להגנת הצומח ולביקורת ולמשרד הבריאות.

מגישים - סוחרים בינ"ל בענף המזון.

כמות מקסימלית ליבואן - 10 טון.

תוקף הרישיונות לחמישה חודשים.


מקדמיה מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8034 פרט מכס 0802909900/2

כמות לחלוקה - 560 טון.

שיטת חלוקה - כל הקודם זוכה בהתאם לאישור השירותים להגנת הצומח ולביקורת ולמשרד הבריאות.

מגישים - סוחרים בינ"ל בענף המזון.

כמות מקסימלית ליבואן - 40 טון.

תוקף הרישיונות לחמישה חודשים.