​היחידה לקשרי חוץ אמונה על הפעילות הבינלאומית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הפעילות מתמקדת בכמה תחומים מרכזיים לרבות טיפוח קשרים מקצועיים עם משרדי חקלאות וגורמים ציבוריים ברחבי בעולם, גיבוש הסכמים בינלאומיים, בניית תכניות ביקור הדדיות, תערוכות וסמינרים בינלאומיים והוצאה לאור של פרסומים בשפות זרות.

היחידה מהווה גורם מקשר בין גופים מקצועיים בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר מכל העולם לבין כל יחידות המשרד.

בנוסף, היחידה מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם משרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, שגרירויות, מכון היצוא ולשכות המסחר הישראליות והדו לאומיות. 

תפקידי היחידה

 • טיפוח והידוק קשרי המשרד בתחום החקלאות וחילופי ידע חקלאי עם מדינות מכל העולם, לתועלת שני הצדדים.
 • טיפוח קשרים בתחום החקלאות עם הסגל הדיפלומטי בישראל ועם שגרירויות ישראל ברחבי העולם, לרבות הנספחים החקלאיים של ישראל בג'נבה ובריסל.
 • קיום קשרי עבודה שוטפים עם משרדי ממשלה (משרד החוץ, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), מוסדות ציבור וארגונים (בנק ישראל, קק"ל, מועצות שיווק ויצור, איגוד לשכות המסחר, לשכות מסחר דו לאומיות ועוד).
 • קיום שיתוף פעולה עם מכון היצוא ועם המגזר הפרטי המייצא טכנולוגיות חקלאיות.
 • קיום קשר שוטף עם ארגונים חקלאיים ים-תיכוניים, אירופיים ובינלאומיים (ארגון גפן ויין, ארגון שמן הזית, ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, ועדת הדיג הים-תיכונית, ארגון הווטרינריה הבינלאומי, ארגוני הגנת הצומח, האגודה הבינלאומית להורטיקולטורה ועוד).
 • קיום קשר ושיתוף פעולה עם אוניברסיטאות, קרנות ומוסדות מחקר חקלאיים בארץ ובחו"ל.
 • עידוד וארגון סיורים, כנסים ותערוכות (לרבות תערוכת 'אגריטך'  הבינלאומית).

 • יצירה​​​ והפצה של פרסומים באנגלית (חוברות, תקליטורים, עלונים) אודות חקלאות ישראל.

 • הכנה וקיום סדנאות וקבוצות עבודה דו-לאומיות בתחומי החקלאות השונים.
 • תיאום וארגון ביקורים של אורחי המשרד מחו"ל כגון: שרי חקלאות ומשלחות אח"מים. ארגון הביקורים מתבצע בשיתוף פעולה עם יחידות המשרד המקצועיות, משרד החוץ ומשרדי ממשלה נוספים.
 • סיוע בהכנות לשיגור משלחות שר החקלאות ופיתוח הכפר לביקורי עבודה בחו"ל.
 • ריכוז הטיפול בניסוח, בעריכה ובהבאה לחתימה ולאשרור של הסכמים ואמנות לשיתוף פעולה בחקלאות, הגנת הצומח והווטרינריה בין ישראל למדינות אחרות, בשיתוף עם מחלקת אמנות, אגף משפט במשרד החוץ.​


תכנון ומימון היצוא החקלאי