משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה ליבואני ביצים למאכל בהיטס לקראת חג הפסח התש"ף והתקופה שאחריו, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בתקופה זו, על רקע משבר הקורונה.

 זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול (יצור ושיווק), התשכ"ד- 1963 (להלן – חוק המועצה לענף הלול), שהם בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות אשר ייבאו לישראל ביצים לישראל בהיטס ממדינה מאושרת מהתאריך הקובע ועד ליום 30.04.2020


 

 

חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020