משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה ליבואני ביצים למאכל בהיטס לקראת חג הפסח התש"ף והתקופה שאחריו, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בתקופה זו, על רקע משבר הקורונה.

 זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול (יצור ושיווק), התשכ"ד- 1963 (להלן – חוק המועצה לענף הלול), שהם בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות אשר ייבאו לישראל ביצים לישראל בהיטס ממדינה מאושרת מהתאריך הקובע ועד ליום 30.04.2020


 

 

קול קורא - נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/nohal_klavim_meshotetim_2020.aspxקול קורא - נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020
נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspxנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר