​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שימור קרקע וניקוז

 

 

 

 

שימור קרקע ומניעת סחף במרחב החקלאי שימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/support/Pages/Shimur_Karka_Meniat_Sachaf.aspxשימור קרקע ומניעת סחף במרחב החקלאי 24/07/2019 21:00:00{0ba0a554-9ee1-4393-80f8-91ca2083a7c4}b02ee53c-ce97-495d-8fa2-d80b51de916e5
יום עיון - כימות ההשפעה של שינויי אקלים על איכות צמחייה במספואשימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/Climate_Day_Seminar.aspxיום עיון - כימות ההשפעה של שינויי אקלים על איכות צמחייה במספוא28/05/2019 21:00:00{656b6b1c-f77e-47fa-888d-1b997c1aec3a}59e86d07-a7f5-41c7-a095-469c6f3b0a0519
ניהול אגני היקוות בגישה אינטגרטיבית - לקראת גיבוש מדיניות שימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/interactive.aspxניהול אגני היקוות בגישה אינטגרטיבית - לקראת גיבוש מדיניות {30379eb2-c130-466d-864a-7f3f66c360f1}fe232d57-89e2-493b-86fb-a73fa7d0936510
ניטור ארוך טווח של משטר מפלסי מי תהום בשכבות קרקע רדודות לאיתור תהליכי המלחה בעמק יזרעאלשימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/Publications/Further_studies/Pages/nitur_mei_tehom.aspxניטור ארוך טווח של משטר מפלסי מי תהום בשכבות קרקע רדודות לאיתור תהליכי המלחה בעמק יזרעאל{0654cad2-5597-4a00-bfe5-d133b2ddaec7}7144b51e-77cc-4c54-8e50-1042a79263162

 

 

אטינגר ערןאטינגר ערן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461531אטינגר ערןסמנכ"ל בכיר (תשתיות, תכנון וניהול משאביבית דגן03-948576803-9485769erane@moag.gov.il
מאור אלוןמאור אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466990מאור אלוןמנהל תחום (תכנון פיזי וחקלאות משמרת)03-9485577Alonm@moag.gov.il
רונן אלוןרונן אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466989רונן אלוןמנהל תחום (מהנדס ניקוז ושימור קרקע)03-9559950AlonR@moag.gov.il
ניומן אביגילניומן אביגיל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466986ניומן אביגיל03-9485842avigailne@moag.gov.il

 

 

מפגש בעלי עניין - ניהול אגני אינטגרטיבי 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/Meeting_interested_parties.aspxמפגש בעלי עניין - ניהול אגני אינטגרטיבי 201824/07/2019 21:00:00
יום הקרקע העולמי 2018 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/yom_hakraka_haolami.aspxיום הקרקע העולמי 2018 24/07/2019 21:00:00
הצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רשות מקרקרעי ישראל לרשויות ניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/Tashlom_Michsot.aspxהצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רשות מקרקרעי ישראל לרשויות ניקוז15/05/2019 21:00:00
מסלול השתתפות בעלות ביצוע פעולות והתקנת מתקנים הנדסיים משמרי קרקעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Maslul_Alut_Bizua.aspxמסלול השתתפות בעלות ביצוע פעולות והתקנת מתקנים הנדסיים משמרי קרקע17/04/2019 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.meteo.co.il/" target="_blank">http://www.meteo.co.il/</a>מטאורולוגיה חקלאית

 

 

 

 

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chok_nikuz.aspxחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957