שימור קרקע וניקוז

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שימור קרקע וניקוז

 

 

 

 

שימור קרקע ומניעת סחף במרחב החקלאי שימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/support/Pages/Shimur_Karka_Meniat_Sachaf.aspxשימור קרקע ומניעת סחף במרחב החקלאי 24/07/2019 21:00:00{0ba0a554-9ee1-4393-80f8-91ca2083a7c4}b02ee53c-ce97-495d-8fa2-d80b51de916e5
ניהול אגני היקוות בגישה אינטגרטיבית - לקראת גיבוש מדיניות שימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/interactive.aspxניהול אגני היקוות בגישה אינטגרטיבית - לקראת גיבוש מדיניות {30379eb2-c130-466d-864a-7f3f66c360f1}fe232d57-89e2-493b-86fb-a73fa7d0936510
ניטור ארוך טווח של משטר מפלסי מי תהום בשכבות קרקע רדודות לאיתור תהליכי המלחה בעמק יזרעאלשימור קרקע וניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/Publications/Further_studies/Pages/nitur_mei_tehom.aspxניטור ארוך טווח של משטר מפלסי מי תהום בשכבות קרקע רדודות לאיתור תהליכי המלחה בעמק יזרעאל{0654cad2-5597-4a00-bfe5-d133b2ddaec7}7144b51e-77cc-4c54-8e50-1042a79263162

 

 

אטינגר ערןאטינגר ערן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461531אטינגר ערןסמנכ"ל בכיר (תשתיות, תכנון וניהול משאביבית דגן03-948576803-9485769erane@moag.gov.il
אלכסנדר פיינגרשאלכסנדר פיינגרש{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461966פיינגרש אלכסנדרמרכז בכיר שימור קרקע ניקוז ומיםחדרה04-630342404-6303408alexfn@moag.gov.il
פרידזאיציק אלכסנדרפרידזאיציק אלכסנדר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461423פרידזאיציק אלכסנדרמרכז/ת ורפרנט/ית אזורי בכיר (מים והשקיהגילתalexp@moag.gov.il
מאור אלוןמאור אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466990מאור אלוןמנהל תחום (תכנון פיזי וחקלאות משמרת)03-9485577Alonm@moag.gov.il

 

 

פרסום נהלי תמיכות שימור קרקע 2020 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/draft_tmicha_2020.aspxפרסום נהלי תמיכות שימור קרקע 2020 - להערות הציבור09/12/2019 22:00:00
הזמנה ליום הקרקע 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/Ground_Day.aspxהזמנה ליום הקרקע 201902/11/2019 22:00:00
דו"ח IPCC בנושא קרקעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/IPCC.aspxדו"ח IPCC בנושא קרקע29/09/2019 21:00:00
‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 201911/09/2019 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.meteo.co.il/" target="_blank">http://www.meteo.co.il/</a>מטאורולוגיה חקלאית

 

 

 

 

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chok_nikuz.aspxחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957