​​​היום הועלתה הצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רמ"י לרשויות המקומיות אשר קודמה על ידי שר החקלאות ופיתוח  הכפר אורי אריאל וזאת לאחר שהתעכבה מספר חודשים.  

מתוקף תפקידו של שר החקלאות ופיתוח הכפר ע"פ חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957. ובהתאם להוראות חוק התקציב התשמ"ה -1985 ובהסכמת שר הפנים, שר האוצר ושר החקלאות הועלתה לסדר היום הצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסת רמ"י לרשויות הניקוז לשנת 2019.​ התקציב הינו על סך 55,1414,425 ₪​

הסכום מועבר כל שנה מרמ"י לרשויות הניקוז וזהו בעצם היטל שמחושב לפי השטח שבבעלות המדינה בכל רשות ניקוז. ההחלטה מאשרת לגבות מהרשויות המקומיות תשלום עבור הקמת מפעלי ניקוז לפי מכסות.