2011

אחת הבעיות העיקריות הגורמות לדלדול וירידת פוריות הקרקע בעקבות פעילות האדם עד למצב בו לא ניתן לגדל עוד גידולים החקלאים היא המלחת קרקע.

מסקרים שנערכו בתחנה לחקר הסחף משנות השמונים נמצא כי רוב קרקעות העמקים סובלות מבעיות המלחת הקרקע. הגורמים המאיצים את התהליך המלחת הקרקעות בעמקים הם: 1) התאדות מואצת בעקבות מפלסי מי-תהום גבוהים בעקבות השקיית יתר וניקוז תת קרקעי לקוי הגורמים להעשרת פני הקרקע במלח; 2) עלייה בשימוש במי קולחים להשקיה, בהם, בדרך כלל, ריכוז מלחים גבוה יחסית למים שפירים; 3) מעבר משימוש עונתי במאגרים למי שטפונות, לשימוש רציף לאורך כל השנה כמאגרי מי קולחים יוצר במאגרים מפלס מים גבוה ורציף לאורך כל השנה. שינוי זה יוצר לחצים הידרוסטטיים קבועים באזור המאגרים הגורמים מצד אחד לעלייה למפלסי מי התהום סביב המאגרים (ובמקרים קיצוניים לביצבוצם בפני הקרקע), ומצד שני נחסמת תנועת מי התהום כלפי המורד המפלסים המקורי.

האמצעי העיקרי להקטנת המליחות הקרקע הוא הניקוז התת קרקעי המוריד את מפלסי מי התהום ובכך מצד אחד משפר את יכולת שטיפת המלחים ומצד שני מקטין את עליית ריכוז המלחים בפני הקרקע (בעקבות התאדות המואצת) באתרים בהם קיימים לחצים הידרוסטטים כלפי מעלה (לחצים ארטזים) הניקוז הרגיל אינו מצליח להתגבר על בעיית ההמלחה. הכנסת מרכיב אנכי במערכות הניקוז – "ארובות" מאפשר הקטנה וביטול הלחצים הארטזים ומאפשר את ניקוז המים והורדת המליחות בקרקע.
שדות חקלאיים