סיוע מקצועי

בעת אירועי גשם נפגעים במקרים רבים משאבי קרקע בהם מתבצעת פעילות חקלאית, וכך נפגעת יכולת המרחב החקלאי לספק מזון.
​קראו את המאמר עיצוב המרחב החקלאי- שימור קרקע ומניעת סחף, אותו כתבו בני יעקובי, סגן מנהל האגף לשימור קרקע וניקוז, אלעזר וולק, מהנדס מניעת הידלדלות קרקע והמלחה בתחנה לחקר הסחף, וד"ר אלי ארגמן, מנהל התחנה לחקר הסחף.
במאמר מוסבר כיצד מתרחשת סחיפת קרקע, מובהרת משמעות הבעיה, ומוצגים חלק מפתרונות שימור קרקע המיושמים כיום.
 
מאמר זה נכתב במקביל להרצאה שניתנה בכנס האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף בנובמבר 2017.