במושב החמישים של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים (IPCC) שהתקיים ב2-7 באוגוסט 2019, התקבל ואושר דו"ח בנושא שינויי אקלים ומשאבי קרקע. הדו"ח מתייחס לתופעת מדבור, אובדן קרקעות, עיבוד קרקע בר קיימא, אבטחת מזון, ושטפי גזי חממה במערכות אקולוגיות יבשתיות.