​בארופה מוטמעת צורה זו של ניהול משאבי טבע ושימושי קרקע, במטרה לספק מענה מיטבי לאינטרסים שונים במרחב, בצורה השומרת על משאבי הקרקע, המים והטבע. בישראל אנו לא יודעים מספיק על הגישה.

הכנס מנוהל על ידי שותפות בין משרדית ובין מגזרית. ועדת ההיגוי של הכנס כוללת את משרד הגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשות המים, רשויות ניקוז ונחלים, רשות נחל ירקון, המרכז למועצות אזוריות, ועדה מחוז​ית ת"א, אגודה ישראלית לאקולוגיה והחברה להגנת הטבע.

היום הראשון מתקיים במשרד החקלאות, באולם כהן, והוא יום בו ירצו אורחים מחו"ל המומחים לניהול אגני, יתקיימו פאנלים והרצאות קצרות מעוררות השראה

היום השני (יום מוגבל למוזמנים) הוא יום שולחנות עגולים, מונחים על-ידי חברה המתמחה לניהול שיח בין בעלי עניין מרובים. היום יתקיים ברמת הנדיב.

בנוסף, חשוב לציין כי ביום הראשון תושק עבודה בנושא ניהול אגני, אשר נכתבה על-ידי האגף לשימור קרקע וניקוז

העבודה מסכמת את הידע הקיים בנושא, מאגדת את כלי המדיניות הקיימים במדינות מערביות, מפרטת מקרי בוחן בינלאומיים ומישראל.

מטרת העבודה היא לשמש בסיס לגיבוש מדיניות ניהול אגני אינטגרטיבי.

לתכנית הכנס ולוח זמנים