2010

לאחר קבלת הערות הציבור והטמעתן על פי שיקול הדעת המקצועי, להלן העקרונות אשר גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחלוקת תוספת המכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011, עקב החלטת שר החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת ב- 80 מליון ליטר, לעומת המכסה הארצית בשנת 2010.


העקרונות שלהלן משקפים את המתווה המתגבש לחלוקת תוספת המכסות האישיות ליצרני חלב הבקר על יסוד עקרונות ועדת בן דוד בעניין מדיניות הקצאת מכסות חלב.
העקרונות נוסחו בהתאם לאישור שר החקלאות ובהתאם לתוספת ולמכסה הארצית שקבע השר.
למסמך העקרונות

 

 

משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/forgetting_animals.aspx משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבד
מפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pirate_habitat_for_dog_breeding.aspxמפקחי משרד החקלאות בשיתוף משטרת ישראל חשפו בית גידול פיראטי להרבעת כלבים ולמכירתם
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.