2010

בהתאם לסעיף 7 באמות מידה להקצאת מים שפירים לחקלאות לשנת 2010, המועדים להגשת בקשות לניודי מים לשנת 2010 הינם : החל מיום 03.05.2010 ועד לתאריך 7.10.2010.

את הבקשות לניודי מים יש להגיש באמצעות הטופס המצורף,  למחוזות משרד החקלאות, בהתאם לרשום מטה.

מחוז

מיקום

טלפון

פקס

צפון

קריית שמונה

6816100  - 04

6902597 - 04

צפון

עכו

9853011 - 04

9853020 - 04

עמקים

גלבוע

6489105 - 04

6489119 - 04

6489127 – 04

מרכז

חדרה

6303411 - 04

6303408 - 04

שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

9681444 - 03

9681441 - 03

נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

9920973 – 08

9920999 – 08

9920996 – 08

9920995 – 08

9920970 - 08


להודעה על המועדים לניודי המים - לחץ כאו 
להודעה על הארכת מועד להגשת בקשות - לחץ כאן
לטופס בקשה לניוד מים מהקצאה בשנת 2010 - לחץ כאן 

 

 

משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה