2010

בהתאם לסעיף 7 באמות מידה להקצאת מים שפירים לחקלאות לשנת 2010, המועדים להגשת בקשות לניודי מים לשנת 2010 הינם : החל מיום 03.05.2010 ועד לתאריך 7.10.2010.

את הבקשות לניודי מים יש להגיש באמצעות הטופס המצורף,  למחוזות משרד החקלאות, בהתאם לרשום מטה.

מחוז

מיקום

טלפון

פקס

צפון

קריית שמונה

6816100  - 04

6902597 - 04

צפון

עכו

9853011 - 04

9853020 - 04

עמקים

גלבוע

6489105 - 04

6489119 - 04

6489127 – 04

מרכז

חדרה

6303411 - 04

6303408 - 04

שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

9681444 - 03

9681441 - 03

נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

9920973 – 08

9920999 – 08

9920996 – 08

9920995 – 08

9920970 - 08


להודעה על המועדים לניודי המים - לחץ כאו 
להודעה על הארכת מועד להגשת בקשות - לחץ כאן
לטופס בקשה לניוד מים מהקצאה בשנת 2010 - לחץ כאן 

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור