2010

​החלטת הממשלה בעניין זה באה לעדכן החלטה קודמת שמספרה 1855 מיום 24.6.2007 בדבר עידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל. 

לכלל המידע בנושא הרפורמה בלול

לתיקון החלטת הממשלה (החלטה 2083)
להחלטת הממשלה (החלטה 1855)