2010

בחודש מאי 2010 עלה מדד מוצרי החקלאות הטריים בשיעור ממוצע של 0.1%, במקביל לירידה של 0.3% במדד הכללי. בסעיף מזון (ללא ירקות ופירות) נרשמה ירידה של 0.3%.


בתקופה של החודשים ינואר 2006 עד מאי 2010 הסתכמה ההתייקרות המצטברת של התוצרת החקלאית הטרייה ב- 24.6% בהשוואה להתייקרות מקבילה של 12.2% במדד הכללי. ההתייקרות בסעיף מזון (ללא ירקות ופירות) הסתכמה ב- 21.3%.

המדד מורכב משני מדדים שונים :

  • מדד פערי מחירים בין המחירים לצרכן והמחירים הסיטונאיים (פירות וירקות טריים עיקריים) – כמה אנו, הצרכנים, משלמים על פירות וירקות לעומת המחיר אותו משלמים הקמעונאיים.
  • מדד תרומת מוצרי חקלאות טריים להתייקרות המדד הכללי – כיצד משפיעים מחירי מוצרי החקלאות הטריים, המהווים את סעיף המזון הבסיסי בכל משק בית על כלל הוצאות משק הבית.

פער התיווך הקמעונאי:

ההפרש בין המחיר לצרכן לבין המחיר הסיטונאי, מחולק בערך לסיטונאי. ערך לצרכן מבטא מכפלת מחיר לצרכן במשקל הסעיף במדד המחירים לצרכן (נתוני הלמ"ס).

ערך סיטונאי מבטא מכפלת מחיר סיטונאי (נתוני היחידה לשיווק תוצרת חקלאית במשרד החקלאות) במשקל הסעיף במדד המחירים לצרכן (נתוני הלמ"ס).


להודעה בנושא
לדו"ח המדד