2010

בהתאם להסכם המים, צרכני מים זכאים לקבל סיוע כספי עבור השנים 2005 ו-2006 בהתאם לנתוני צריכת המים השפירים לחקלאות, בסך 12.84 אג' למ"ק, זאת  בשל העלאת תעריפי המים והיטלי ההפקה בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005.


את הבקשה יש להגיש למשרדי המחוז הרלוונטי של משרד החקלאות לא יאוחר מ- 31.1.2011, בצירוף המסמכים המפורטים באתר.

 

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה, והזכאות תפקע.

 

לצורך קבלת התשלום יש להמציא למשרדי מחוז משרד החקלאות את המסמכים הבאים:
    1.      טופס הבנק המצורף ממולא וחתום על ידי הבנק. להורדת הטופס.

  1. אישור ניהול ספרים בתוקף.
  2. חשבונית על גובה סכום הזכאות, מע"מ בשיעור 0%.

 

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למשרדי המחוז הרלוונטי:

מחוז כתובת טלפון
מחוז מרכז חדרה, דוד שמעוני 35 04-6303411/26
מחוז השפלה וההר ראשון לציון, הקריה החקלאית 03-9681444/56
מחוז הנגב חווה חקלאית גילת 08-9920999
מחוז העמקים עופלה, רח' גלבוע 34 04-6489100
מחוז הצפון  קריית שמונה, מ.א. גליל עליון 04-6816100/02 

 

משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה