2010

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיעים בזאת כי מעסיקים בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2010 יוכלו להגיש בקשה לקבלת היתרים להעסקת עובדים זרים מסרי לנקה לתקופה עונתית מוגבלת של חצי שנה בלבד, בין התאריכים 10/10/2010 – 10/4/2011. 


אפשרות הקצאת ההיתרים הינה בהתאם לתוכנית ניסויית מיוחדת מטעם בנק ישראל, רשות האוכלוסין, משרד החקלאות ומשרד האוצר, לבחינת אפשרות התרת העסקת עובדים זרים בענף החקלאות בתקופות השיא העונתיות בלבד.

לקול הקורא  לחץ כאן
לטופס לחץ כאן
למודעה בנושא לחץ כאן
לחקלאים שעלו בהגרלה לחץ כאן 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה