2011

כל מה שרציתם לדעת על הקצאת התרים להעסקת עובדים זרים בתחום החקלאות ונהלי העסקתם של העובדים
מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות לשנת 2011 היא 26,000, וזאת על פי החלטת ממשלה. העסקת עובדים אלו מותרת רק לחקלאים המחזיקים התרים מיוחדים לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המוקצים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הנתונים לגבי גידוליו של כל חקלאי, המהווים בסיס להמלצות משרד החקלאות לרשות האוכלוסין וההגירה, מבוססים על מידע המסופק על ידי החקלאי בחוברת מפקד המוגשת למשרד החקלאות אחת לשנתיים, כאשר נתונים אלו עוברים בדיקה ואימות במחוזות משרד החקלאות.

למדריך זכויות ושירותים לחקלאים
להודעת רשות האוכלוסין וההגירה לשיפור השירות לעוסקים בחקלאות
עובדים זרים

 

 

משרד החקלאות הגיע לסיכום עם רשות האוכלוסין וההגירה לאפשר ארכה של 45 ימים נוספים לעובדים תאילנדים שסיימו את חודשי העסקתםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/Visa-for-foreign-workers_2021.aspxמשרד החקלאות הגיע לסיכום עם רשות האוכלוסין וההגירה לאפשר ארכה של 45 ימים נוספים לעובדים תאילנדים שסיימו את חודשי העסקתם
הודעה לחקלאים המעסיקים עובדים זרים מתאילנד ואשר רישיון העבודה שלהם הסתייםhttps://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/foregine_worker.aspxהודעה לחקלאים המעסיקים עובדים זרים מתאילנד ואשר רישיון העבודה שלהם הסתיים
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hamlaza_oved_zar2021.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021