2011

כל מה שרציתם לדעת על הקצאת התרים להעסקת עובדים זרים בתחום החקלאות ונהלי העסקתם של העובדים
מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות לשנת 2011 היא 26,000, וזאת על פי החלטת ממשלה. העסקת עובדים אלו מותרת רק לחקלאים המחזיקים התרים מיוחדים לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המוקצים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הנתונים לגבי גידוליו של כל חקלאי, המהווים בסיס להמלצות משרד החקלאות לרשות האוכלוסין וההגירה, מבוססים על מידע המסופק על ידי החקלאי בחוברת מפקד המוגשת למשרד החקלאות אחת לשנתיים, כאשר נתונים אלו עוברים בדיקה ואימות במחוזות משרד החקלאות.

למדריך זכויות ושירותים לחקלאים
להודעת רשות האוכלוסין וההגירה לשיפור השירות לעוסקים בחקלאות
עובדים זרים

 

 

הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
פרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hasaga_2020.aspxפרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020