2011

להלן המלצות הוועדה שמונתה ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר לבחינת מדניות התכנון בענף הצאן, מתאריך 27 באפריל 2011 וכן החלטת השר הממונה, ח"כ שלום שמחון, בהקשר להמלצות אלה ביום ה- 8.5.11

לדו"ח הוועדה המסכם
להחלטת השר הממונה בעניין ענפי הצאן