2012


ניתן להגיש בקשות למועצת החלב בכתובת החורש 4 יהוד, ת.ד. 95 מיקוד 56100, למחלקת תכנון לידי דורית אשכנזי, עד ל - 19 ביולי 2012. לשאלות והבהרות ניתן יהיה לפנות בטל 03-9564756.
רשימת אזורים וישובים באזור עדיפות לאומית
לאמות המידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012
לטופס בקשה למכסת חלב עיזים לשנת 201