2012

משרד החקלאות פועל להגשת הצעת מחליטים הכוללת את הנושאים הבאים:

1. המלצה בדבר עדיפות אזורית בהתאם להמלצת הצוות הבין משרדי שמונה על ידי הממשלה לנושא זה.

2. הגדלת המכסה הארצית ל25,400 עובדים זרים בהתאם לסיכום בין משרד החקלאות, משרד האוצר, התאחדות חקלאי ישראל ורשות האוכלוסין וההגירה. ככל שתתקבל החלטת ממשלה בהתאם לאמור לעיל יפורסם קובץ הקצאות מעודכן לשנת 2012 באתר רשות האוכלוסין וההגירה.


 

 

הסבר על מודל קיצוץ בהקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/dec_2021.aspxהסבר על מודל קיצוץ בהקצאת עובדים זרים לשנת 2021
עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות