2012

משרד החקלאות פועל להגשת הצעת מחליטים הכוללת את הנושאים הבאים:

1. המלצה בדבר עדיפות אזורית בהתאם להמלצת הצוות הבין משרדי שמונה על ידי הממשלה לנושא זה.

2. הגדלת המכסה הארצית ל25,400 עובדים זרים בהתאם לסיכום בין משרד החקלאות, משרד האוצר, התאחדות חקלאי ישראל ורשות האוכלוסין וההגירה. ככל שתתקבל החלטת ממשלה בהתאם לאמור לעיל יפורסם קובץ הקצאות מעודכן לשנת 2012 באתר רשות האוכלוסין וההגירה.


 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה