2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על כוונתו לפרסם אפשרות להגיש בקשות לקבלת המלצה להרשאת רעייה בשטחים ברמת הגולן, בהתאם לטיוטה שלהלן. את ההערות יש להגיש עד לתאריך י"ח בתמוז תשע"ב, 8.7.2012.

 

לטיוטת להערות הציבור - המלצה להרשאת רעייה
מרעה