2012

לאור השינויים בנוהל למתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות לעומת שנת 2011, מצ"ב טיוטת הנוהל להעסקת עובדים ישראלים לשנת 2012 להערות הציבור. הציבור מוזמן  להגיש את הערותיו עד לתאריך 2.4.2012 לדואר אלקטרוני innas@moag.gov.il

לטיוטת ההערות לציבור - נוהל מתן תמריצים עובדים ישראלים לשנת 2012