2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לשמוע את עמדות הציבור בנושא סוגית הקצאת שטחי מרעה. מצ"ב מסמך נוסח הפנייה המלא.

המעוניינים להגיש עמדתם יישלחו מכתב תמציתי, שאורכו לא יעלה על שני עמודים לתיבת הדואר האלקטרוני: shmulikf@moag.gov.il, עד ליום ה' 27.6.2013, י"ט בתמוז תשע"ג.למסמך הקצאת שטחי מרעה, והיחס בין מגדלים קיימים למגדלים חדשים - להערות הציבור