2013

מצ"ב הודעה על הארכת תשלום אגרות בקשה ואגרה שנתית להעסקת עובדים זרים עד לתאריך 25.4.13.

הארכת לוחות זמנים לתשלום אגרות בענף החקלאות 2013