2013

מצ"ב חוזר סגן ראש מינהל מס' 25/13 בעניין הארכה גורפת של רישיונות העבודה לעובדים זרים בענף החקלאות לתקופה נוספת מעל 63 חודשים עד ליום 31.8.2013.

הארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות